Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl

Logowanie | Rejestracja

Prawo rodzinne

Zakres usług obejmuje również zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego, które reguluje kwestie małżeństwa i rodziny, sprawy majątkowe i niemajątkowe między krewnymi oraz stosunki wynikające z opieki, przysposobienia i kurateli. Udzielimy pomocy w sprawach alimentów, rozwodów, separacji, ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa, jak i w sprawach dotyczących rozdzielności majątkowej między małżonkami.