Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl

Logowanie | Rejestracja

Antywindykacja

Z prawami konsumenta związana jest windykacja długów oraz antywindykacja. Windykacja to nic innego, jak szereg czynności prawnych zmierzających do spłacenia przez dłużnika wszelkich zaległych wobec wierzyciela zobowiązań. Dla wierzyciela oznacza odzyskanie tych zaległości. Antywindykacja to nic innego, jak ochrona prawna przed nieuczciwymi wierzycielami. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik, dochodząc swoich praw w zakresie windykacji, musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych regulujących te czynności. Udzielamy porady prawnej zarówno na etapie postępowania polubownego, sądowego, czy już egzekucji komorniczej. Nie obce są nam takie pojęcia z zakresu windykacji, jak przedawnienie, zajęcie mienia, zajęcie nieruchomości, zajęcie rachunku bankowego, wynagrodzenia za prace, postępowanie komornicze, uciążliwa windykacja, sądowy nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, upadłość konsumencka, skarga na czynności komornicze, firmy windykacyjne. Dlatego też jesteśmy w stanie udzielić fachowej pomocy z zakresu windykacji i prawa egzekucyjnego.