Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl

Logowanie | Rejestracja

Pisma procesowe -
projekty umów oraz pism

Poza poradami prawnymi Serwis eporadyprawne.pl zajmuje się również sporządzaniem, poprawianiem czy analizą umów. Sporządzamy pisma procesowe i opinie prawne. Przygotujemy i przeanalizujemy umowy kupna czy sprzedaży, umowy handlowe pomiędzy kontrahentami, regulaminy, umowy najmu, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy B2B, umowy o pracę, regulaminy, umowę pożyczki, ugody. Przygotowane przez Serwis umowy nie są typowymi gotowymi wzorami, które można znaleźć w Internecie. To dokumenty przygotowane od podstaw, biorąc pod uwagę wymagania naszych klientów w taki sposób, by zadbać o ich interes i bezpieczeństwo. Przygotowane przez nas umowy są sporządzane tak by odpowiadały specyfice transakcji oraz zabezpieczały interesy obu stron. Są przygotowywane w sposób czytelny i zrozumiały. Ponadto przygotujemy aneks do umowy, przedłużenie, rozwiązanie umowy lub jej unieważnienie.

PRAWO SPADKOWE

PRAWO RODZINNE

PRAWO PRACY

PRAWO KARNE

PODATKI

NIERUCHOMOŚCI

POMOC PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW

PRAWA KONSUMENTA

ANTYWINDYKACJA

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

ODSZKODOWANIA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

ZWROT KOSZTÓW KREDYTU ORAZ PROWIZJI BANKOWEJ

PRAWO AUTORSKIE/PRAWO INTERNETU