Serwis Porad Prawnych eporadyprawne.pl

Logowanie | Rejestracja

Ocena wiarygodności zeznań świadków

Posiadanie wiedzy z zakresu kryminalistyki z elementami psychologii zeznań pozwala nam na przeprowadzenia analizy zeznań stron oraz świadków w postepowaniach sądowych. Oferujemy usługę polegającą na rozpoznawaniu oraz udowodnieniu istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami poprzez m.in. czynności dowodowe, przesłuchiwanie podejrzanych i świadków oraz oględziny miejsca zajścia przestępstwa, dzięki czemu ocenimy wiarygodnoścć zeznań świadka, strony procesu.

PRAWO SPADKOWE

PRAWO RODZINNE

PRAWO PRACY

PRAWO KARNE

PODATKI

NIERUCHOMOŚCI

POMOC PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW

PRAWA KONSUMENTA

ANTYWINDYKACJA

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

ODSZKODOWANIA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

ZWROT KOSZTÓW KREDYTU ORAZ PROWIZJI BANKOWEJ

PRAWO AUTORSKIE/PRAWO INTERNETU